THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày 1/8/2018)

 

BUỔI SÁNG

Tiết 1

8:00 - 8:45

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 2

8:50 - 9:35

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 3

9:40 - 10:25

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 4

10:30 - 11:15

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 5

11:20 - 12:05

Giờ ăn trưa: 12:05 -12:40

Giờ ngủ trưa: 12:40 - 13:30

 

BUỔI CHIỀU

Tiết 6

13:40 - 14:25

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 7

14:35 - 15:20

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 8

15:30 - 16:15

Giờ ngoại khóa sinh hoạt vào tiết 7, 8

(theo lịch từng khối)


Về chúng tôi