CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỆ CHẤT LƯỢNG CAO (NĂM HỌC 2020-2021)

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:

- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.

- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).

***

Chính sách tài chính hệ Cambridge & ESL

Về chúng tôi