VASHanoi - SEAMEO 2019: Joyful learning in Mathematics

Đến từ SEAMEO QITEP in Mathematics (Trung tâm phát triển năng lực cho giáo viên về Toán học) - trực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO), các chuyên gia Toán học đã có 1 tuần làm việc "hết công suất” cùng giáo viên VASHanoi với 10 chuyên đề học tập.

Với chủ đề xuyên suốt "Joyful Learning in Mathematics Education” (hào hứng để học tập môn Toán), các chuyên gia và giáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, các thí nghiệm Toán học ứng dụng trong thực tiễn để có thể cập nhật những phương pháp tạo sự hứng thú và yêu thích môn Toán cho học sinh.

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi