CLB Hè Trung học 2019: YES WE CAN!

Khi rác thải đang trở thành mối đe doạ toàn cầu, bạn đã làm gì trong hành trình giảm thiểu rác thải của nhân loại? Không chỉ là lời nói, hãy hành động!

Những chủ điểm sáng tạo, hoạt động thực hành hướng về môi trường và phát triển bền vững sẽ có mặt trong trại hè Trung học 2019 tại VASHanoi.


CHI PHÍ HỢP LÝ để có những trải nghiệm hữu ích cho cá nhân và cộng đồng (chỉ từ 12.000.000 đồng/khoá), tăng cường tương tác với các giáo viên quốc tế, rèn luyện trong môi trường hoàn toàn mở… Hãy sẵn sàng cho một mùa hè sôi động!

Quý vị phụ huynh vui lòng liên hệ đăng ký với Văn phòng nhà trường theo số điện thoại: 024 6287 8889. 

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi