[Trung học] Lịch kiểm tra giữa kỳ

Từ ngày 2/10-3/10, học sinh THCS và THPT sẽ thực hiện các bài kiểm tra giữa kỳ của Chương trình Quốc tế. Khối 8-9 sẽ làm bài kiểm tra môn Toán vào tuần sau. Khối 10 sẽ đánh giá tại lớp đối với môn Quan điểm Toàn cầu. Khối 6-7 hoàn thành bài kiểm tra ICT vào cuối mỗi học phần.


Các bài kiểm tra đều được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Chương trình Cambridge.

Rất mong quý vị phụ huynh sẽ quan tâm và động viên con trong đợt kiểm tra này.

VAS News
Posted News

Về chúng tôi