Cô Rowena Barnett: “Hãy biết đứng về lẽ phải trong mọi tình huống”

Xuyên suốt trong bài phát biểu thể hiện thông điệp "Being Strong and Smart” - một thông điệp mạnh mẽ và ý nghĩa được lựa chọn cho năm học 2018-2019, cô Rowena Barnett - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chương trình Quốc tế đã có nhiều lời nhắn nhủ ý nghĩa tới toàn thể VASers và các giáo viên của VASHanoi.

"Các em thật may mắn khi được sống trong một đất nước mà giáo dục là ưu tiên hàng đầu”.

"Hãy luôn Mạnh mẽ và Sáng suốt! Mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp, là khả năng chạy thật xa hay khả năng nâng những vật nặng. Nó chính là sức mạnh bên trong mỗi chúng ta, sức mạnh mà không ai khác có thể nhìn thấy. Để đưa ra quyết định đúng đắn và giữ vững quyết định của mình, chúng ta cần có dũng khí và cả sức mạnh”…
Album Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi