1. Tiến sĩ Dương Hồng Hạnh - Giám đốc điều hành Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội.

 

2. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội.

 

3. Cô Quách Minh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội.

Về chúng tôi