Việt-Úc Hà Nội cung cấp lộ trình học tập liên tục gồm Chương trình Việt Nam & Chương trình quốc tế cho học sinh từ lớp 1-12:

- Bậc THCS: Học sinh theo học Giáo trình Cambridge Lower Secondary.

- Bậc THPT: Học sinh theo học Giáo trình Cambridge Upper Secondary - IGCSE.

- Ở bậc Tiểu học, Việt-Úc Hà Nội có 3 hệ để phụ huynh tham khảo gồm: Hệ Quốc tế, Hệ bán Quốc tế & Hệ chất lượng cao.

- Ở bậc Trung học, Việt-Úc Hà Nội triển khai hệ Quốc tế theo chương trình Cambridge.

Hệ Quốc tế

Hệ bán Quốc tế

Hệ chất lượng cao

Chương trình Việt Nam

Chương trình của Bộ GD&ĐT (Tăng cường Toán và Tiếng Việt)

Chương trình Nhà trường (Dạy học theo dự án, Kỹ năng sống, Thuyết trình)

Chương trình Tiếng Anh

- Chương trình Cambridge Primary với 3 môn: Tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng tiếng Anh

- Chuẩn bị tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge & Cambridge Checkpoint

- Giáo trình Incredible English, có chú trọng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh

 

- Chuẩn bị tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge

 

Học với GV bản ngữ: 15-17 tiết

- Học với GV Việt Nam: 3 tiết 

- Học với GV bản ngữ: 7 tiết

- Học với GV Việt Nam: 6 tiết 

- Học với GV bản ngữ: 2 tiết

Sĩ số trung bình

20 học sinh/lớp

30 học sinh/lớp

Piano

2 tiết/tuần

Theo đăng ký

Nghỉ trưa

Phòng ngủ riêng

Các bữa ăn

Nhà ăn (cùng chế độ)

Hoạt động ngoại khóa

Sinh hoạt theo CLB/Peer support (hoạt động hỗ trợ cùng phát triển)


Tham khảo thêm thông tin:

Chương trình học Trung học

Chính sách tài chính Hệ Quốc tế & Bán Quốc tế

Chính sách tài chính Hệ Chất lượng cao

 

Về chúng tôi