THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Áp dụng từ 01/8 /2017)

 

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Sáng

7h30 - 7h45

HS ăn sáng

Nhà bếp, cô nuôi, GV trực

7h45 - 8h10

Khởi động đón chào ngày mới

GVCN, TPT

8h10 - 8h45

Tiết 1

GV

8h45 - 9h20

Tiết 2

GV

9h20 - 9h55

Tiết 3

GV

9h55 - 10h15

Ra chơi

GVCN, GV trực

10h15 - 10h50

Tiết 4

GV

10h50 - 11h25

Tiết 5

GV

11h25 - 11h30

Chuẩn bị ăn trưa (HS xuống Nhà ăn)

GVCN, cô nuôi, GV trực

Trưa

11h30 - 12h00

HS ăn trưa

Cô nuôi, GV trực

12h00 - 13h30

HS ngủ trưa

Cô nuôi

13h30 - 13h40

HS thức dậy, VS cá nhân

Cô nuôi

Chiều

13h45 - 14h20

Tiết 6

GV

14h20 - 14h55

Tiết 7

GV

14h55 - 15h15

HS ra chơi, ăn quà chiều

Cô nuôi, GVCN

15h15 - 15h50

Tiết 8

GV

15h50 - 16h00

HS xếp hàng ra ô tô

GVCN, GV trực

16h10 - 16h30

Trả HS tại lớp

GVCN

16h30 - 17h30

Trả HS tại phòng 110

GV trực

 

Về chúng tôi