Thông báo chào đón học sinh trở lại trường

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020

Kính gửi Quý Phụ huynh và các con học sinh,

Theo thông báo mới nhất của UBND Thành phố Hà Nội về thời gian đi học lại của học sinh trên địa bàn Hà Nội, Hệ thống trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội vui mừng được chào đón các con học sinh thân yêu trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường xin thông báo tới Phụ huynh và học sinh một số nội dung như sau:

1. Thời gian học sinh trở lại trường:

- Học sinh THCS và THPT đi học trở lại từ ngày 04/05/2020. 

- Học sinh Tiền Tiểu học và Tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/05/2020.

2. Công tác tổ chức học tập với bậc THCS và THPT:

- Học sinh học tập theo thời gian biểu bình thường như trong năm học. 

- Phụ huynh vui lòng theo dõi "Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường” sẽ cập nhật sau thông báo này để phối hợp chặt chẽ với Nhà trường.

Trong thời gian tiếp tục nghỉ tránh dịch, các lớp học trực tuyến của học sinh Tiền Tiểu học và Tiểu học sẽ diễn ra bình thường. Công tác tổ chức học tập với bậc Tiền Tiểu học và Tiểu học khi trở lại trường sẽ được Nhà trường cập nhật trong tuần sau.

Các thầy cô rất mong được chào đón các con đi học trở lại đầy đủ và chuyên cần. Hi vọng chúng ta sẽ sớm khôi phục nền nếp sinh hoạt tích cực như trong năm học. 

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi