Cập nhật phòng, chống dịch Covid-19 (8/2020) tại VAS Hanoi

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, VAS Hanoi đề nghị:

- PHHS khách làm việc mới trở về từ vùng dịch hoặc có biểu hiện sốt, ho hoặc không đảm bảo sức khoẻ vui lòng không đến trường trong vòng 14 ngày.

- Tất cả mọi người đủ điều kiện vào trường làm việc vui lòng tuân thủ các biện pháp rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt theo hướng dẫn.

- Nhà trường khuyến khích làm việc trực tuyến đối với PHHS có nhu cầu tìm hiểu về trường hoặc làm thủ tục nhập học.


VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi