Student Council (Hội học sinh) thành lập từ năm học 2015-2016 nhằm tạo cơ hội để học sinh tham gia đóng góp tiếng nói của mình trong các hoạt động, sự kiện của VAS Hanoi.

Những gương mặt nằm trong Ban Lãnh đạo của Hội được phát huy và rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tổ chức công việc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.


HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021
1. Hội trưởng: Nguyễn Quỳnh Vy.

Hội phó: Nguyễn Hương Giang B; Lê Thu Huyền Anh.

2. Trưởng Ban Tài chính: Phạm Nhật Linh.

3. Trưởng Ban Thể thao: Hoàng Long Khánh.

4. Trưởng Ban Truyền thông: Lê Thu Huyền Anh.

5. Trưởng Ban Sự kiện: Phạm Hoàng Hải.

6. Trưởng Ban Từ thiện: Nguyễn Đức Tâm. 

7. Trưởng Ban Nội trú: Đặng Thị Trang Nhung.


~~~~~~~~

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020
1. Chủ tịch: Bùi Quý Dương - 11A1

2. Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Yến Nhi - 10A2

3. Thư ký & Thủ quỹ: Phạm Vân Lương - 11V1

4. Đại diện khối 6: Ina Paraskova - 6A1

5. Đại diện khối 7: Nguyễn Quý Bảo Ngọc - 7A1

6. Đại diện khối 8: Nguyễn Thái Nam Anh - 8V2

7. Đại diện khối 9: Trần Bảo Minh Anh - 9V1

8. Đại diện khối 10: Lê Thu Huyền Anh & Nguyễn Tuấn Thành - 10A1

9. Đại diện khối 11: Phan Hồng Châu - 11V1


~~~~~~~~

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2018-20191. Hội trưởng: Đoàn Thu Trang.

Hội phó: Phạm Vân Lương, Nguyễn Thị Trâm Anh.

2. Trưởng Ban Tài chính: Lê Trung Chiến.

3. Trưởng Ban Thể thao: Nguyễn Anh Minh.

4. Trưởng Ban Truyền thông: Nguyễn Quỳnh Anh.

5. Trưởng Ban Sự kiện: Vũ Đình Thái.

6. Trưởng Ban Từ thiện: Nguyễn Quỳnh Phương. 

7. Trưởng Ban Nội trú: Bùi Quang Duy.


~~~~~~~~

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018
1. Hội trưởng: Dương Vân Anh.

Hội phó: Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Vân Ngọc.

2. Trưởng Ban Tài chính: Trần Thanh Huyền.

3. Trưởng Ban Thể thao: Nguyễn Mạnh Hưng.

4. Trưởng Ban Truyền thông: Bùi Ngọc Thảo.

5. Trưởng Ban Sự kiện: Trịnh Đặng Minh Khuê.

6. Trưởng Ban Từ thiện: Nguyễn Phương Anh. 

7. Trưởng Ban Nội trú: Nguyễn Mạnh Huy.


~~~~~~~~

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2016-20171. Hội trưởng: Trần Lưu Tôn.

Hội phó: Lưu Hồ Thuỳ Dương.

2. Trưởng Ban Tài chính: Tô Quỳnh Trinh.

3. Trưởng Ban Thể thao: Bùi Duy Long.

4. Trưởng Ban Truyền thông: Phạm Cao Quỳnh Anh.

5. Trưởng Ban Sự kiện: Hồ Thuý An. 

6. Trưởng Ban Nội trú: Đỗ Nguyệt Minh.


~~~~~~~~

HỘI HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
1. Hội trưởng: Phạm Quang Anh.

Hội phó: Trần Minh Anh, Nguyễn Khương Công Phương.

2. Trưởng Ban Tài chính: Nguyễn Văn Mạnh.

3. Trưởng Ban Thể thao: Lưu Việt Anh.

4. Trưởng Ban Truyền thông: Nguyễn Hương Ly.

5. Trưởng Ban Sự kiện: Lê Nhật Hoàng.

6. Trưởng Ban Nội trú: Tô Quỳnh Trinh.

VAS News
Posted News

Về chúng tôi