CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MẦM NON - TIỀN TIỂU HỌC (NĂM HỌC 2023-2024)

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:

- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.

- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).

Nhận tư vấn thông tin về chương trình học Mầm non - Tiền tiểu học tại đây

- Chính sách tài chính dự kiến mầm non - tiền tiểu học năm học 2023-2024

  • Nhận tư vấn thông tin về chương trình học Mầm non - Tiền tiểu học tại đây

VAS Hanoi News

Về chúng tôi