Đội ngũ giáo viên quốc tế tại Việt-Úc Hà Nội do Phó Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Quốc tế đứng đầu. Các giáo viên nước ngoài đều đến từ các quốc gia nói tiếng Anh và có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao. Đây là lợi thế lớn cho học sinh theo học tại Việt-Úc Hà Nội khi các em có thể trao đổi, học hỏi từ giáo viên nước ngoài những kiến thức về ngôn ngữ và sự đa dạng văn hoá từ nhiều quốc gia trên thế giới.


Về chúng tôi