[2011-2020] Thành tích Quốc gia và Quốc tế

VAS Hanoi vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao 03 bằng khen vì những đổi mới và thành tựu trong giáo dục phổ thông.
VASers đã giành được nhiều thành tích trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế.
Cựu VASers đã và đang ghi dấu ấn tại nhiều trường Đại học tại Mỹ, Anh, Pháp, Thuỵ Sĩ, Úc, Nhật… Những thế hệ học sinh đầu tiên của VAS Hanoi hiện đang thành công trong các ngành nghề Tài chính, Ngân hàng, Du lịch - Khách sạn, Marketing.

VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi