Tuyển dụng giáo viên Trung học

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội phát triển mở rộng quy mô cần tuyển dụng giáo viên cho năm học 2023-2024 như sau: 02 giáo viên tiếng Anh - Dạy cấp THCS và THPT; 01 giáo viên Ngữ văn - Dạy cấp THCS và THPT.

Chi tiết

VAS Hanoi Tuyển dụng Chuyên viên hướng nghiệp

Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên hướng nghiệp

Chi tiết

VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Tuyển sinh

Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội tuyển dụng nhân viên Tuyển sinh

Chi tiết

Hồ sơ tuyển dụng tại VASHanoi cần có những gì?

Hệ thống trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội là nơi hội tụ của những nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, ham học hỏi và có nguyện vọng được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Chi tiết

Về chúng tôi