Hành trình học tập cùng Cambridge

Cambridge gọi hành trình học tập của tổ chức này là "Cambridge Pathway" để thể hiện chương trình có tính toàn diện và hệ thống xuyên suốt cho học sinh từ 5-19 tuổi.

Cambridge cũng cho phép các trường thành viên được thiết kế chương trình học linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cũng như mục tiêu của từng trường.


VASHanoi - Cambridge Pathway


Trong Cambridge Pathway, bậc Tiểu học ở nhiều nước Châu Âu, Mỹ, Úc... kéo dài 6 năm, chương trình bắt đầu từ 5 tuổi và kết thúc năm học sinh 11 tuổi.

Do đó từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 6 tại VAS Hanoi sẽ hoàn thiện chương trình Cambridge Primary và thi Cambridge Primary Checkpoint để đúng với lộ trình 6 năm của Cambridge Pathway. Điều này không ảnh hưởng đến chương trình học của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, đến cấp học, lớp học hay tạo nên bất kỳ một tác động nào đến lộ trình học tập của học sinh. Hơn nữa, còn giúp học sinh học đúng với quỹ thời gian cho phép, không bị quá tải.

👉 Nhận tư vấn thông tin về Chương trình Cambridge

Posted News
Posted News

Về chúng tôi